Vad är produktsamarbeten?

Bulls People fokuserar på produktsamarbeten/licensaffärer baserade på influencers egna varumärken, där företag utvecklar ett produktsortiment tillsammans och grundat på influencerns personliga varumärke.

Traditionellt delas licensing in i merchandising (produkter) och i publishing (förlagsprodukter).

Start typing and press Enter to search